• De gezelligste kereltjes uit de geschiedenis

    (Door: Marc Doll/Michael Mannheimer) Ontelbare politici, die nu in leidende posities onze samenleving beïnvloeden, lieten de afgelopen decennia openlijk hun sympathie en ondersteuning voor massamoordenaars blijken. Hun misdaden speelden daarbij geen rol, zelfs miljoenen slachtoffers werden in het gunstigste geval als zijdelingse schade, vaak zelfs als te elimineren vijand gerechtvaardigd. Voor de politici speelde en speelt het alleen maar een rol welke ideologie men aanhangt. Als het de eigen is, wordt men ondersteund en handelt men “rechtvaardig”, om het even hoe kwaadaardig en bedorven dit handelen ook is. Precies deze denkwijze, die een vast onderdeel uitmaakt van veel politici, is de reden voor de massamoorden van de 20e eeuw en de repressie…