Holland,  Opmerkelijk

De gezelligste kereltjes uit de geschiedenis

grieg     

(Door: Marc Doll/Michael Mannheimer)

Ontelbare politici, die nu in leidende posities onze samenleving beïnvloeden, lieten de afgelopen decennia openlijk hun sympathie en ondersteuning voor massamoordenaars blijken.

Hun misdaden speelden daarbij geen rol, zelfs miljoenen slachtoffers werden in het gunstigste geval als zijdelingse schade, vaak zelfs als te elimineren vijand gerechtvaardigd. Voor de politici speelde en speelt het alleen maar een rol welke ideologie men aanhangt. Als het de eigen is, wordt men ondersteund en handelt men “rechtvaardig”, om het even hoe kwaadaardig en bedorven dit handelen ook is.

Precies deze denkwijze, die een vast onderdeel uitmaakt van veel politici, is de reden voor de massamoorden van de 20e eeuw en de repressie tegenover andersdenkenden in de 21e eeuw. Dit artikel somt een aantal grote voorbeelden van de politici van toen en nu op. Al deze massamoordenaars hebben slechts datgene in de praktijk omgezet wat het systeem eist en ter implementatie en behoud ook dringend nodig heeft: Massamoord, marteling, terreur, heropvoeding en vrijheidsberoving in alle vormen. Nog nooit heeft dit systeem (anders) gefunctioneerd en zal dit ook nooit doen.

Jozef Stalin: 23 miljoen doden

Jozef Stalin, genaamd “De Leider”, was een van de brutaalste linkse massamoordenaars uit de geschiedenis. Door middel van terreur, executies en de systematische uitroeiing van complete gebieden (alleen al in 1932 liet hij 7 miljoen Oekraïners door de hongerdood uitroeien) stabiliseerde hij de USSR. Daarbij zette hij consequent de voorschriften van Lenin om en is daarom geen verbastering van het leninisme. De totalitaire alleenheerschappij van de partij, de invoering van de systematische terreur, de vervolging van andersdenkenden en zelfs het systeem van de strafkampen en van de terroristisch tegen de eigen bevolking optredende geheime politie gaan terug tot Lenin. Stalin breidde de vervolging van zogenaamde “volksvijanden” uit naar het eigen partijapparaat om concurrenten te elimineren. Het toaal aantal slachtoffers van Stalin kan slechts grof geschat worden, maar het moeten tientallen miljoenen zijn. Stalin werd en wordt nog altijd door veel linksen vereerd.

Vladimir Lenin: 13 miljoen doden

Vladimir Iljitsj Lenin, genaamd “De Leider”, was verantwoordelijk voor de dood van ongeveer 13 miljoen mensen, door socialistische terreur. Hij vaardigde veel aanwijzingen en voorschriften uit hoe men tegen een politieke vijand de politieke macht verovert en deze houdt. Deze zijn compleet immoreel en draaien uit op ongelimiteerde terreur en de inzet van geweld om een dictatuur van het proletariaat op te richten. Het centrale instrument hierbij is de partij, die functioneert als een strak georganiseerde, gedisciplineerde strijdgroep. Omdat deze partij de opdracht heeft om communistische doelen door te drukken, komt haar ook de leidende rol in de samenleving toe. Lenin werd en wordt nog steeds door veel linksen vereerd. Hier een korte, 2 minuten durende video over Lenin.

Leon Trotski: 9 miljoen doden

Lev Davidovitsj Bronstein (1879 – 1940), genaamd Trotski, bleek tijdens de Russische burgeroorlog een meedogenloze massamoordenaar en oorlogsmisdadiger te zijn. Hij was Minister van Defensie onder Stalin, door wie hij later om redenen van concurrentie werd vermoord. Trotski staat voor de zogenaamde Vierde Internationale (in tegenstelling tot de Derde Internationale van Stalin), die echter niet verschilt van het stalinisme, maar alleen de bureaucratisering bekritiseerde, niet de terreurheerschappij. Trotski´s staat zou eveneens gebaseerd zin op terreur en geweld. Zo wilde hij de “militarisering van de arbeid”, wat betekende, dat te laat komen op het werk met de doodstraf bestraft zou moeten worden en hij voegde er aan toe: “Natuurlijk mag er in het socialisme ook op stakers geschoten worden”. Hij nationaliseerde de vakbonden en vormde hen om tot uitvoerders van zijn eigen zieke ideeën. Trotski werd en wordt door veel linksen vereerd. Zijn aanhangers noemen zichzelf Trotskisten en er bestaan tegenwoordig nog meer dan een tiental overkoepelende Trotskistische organisaties, die de socialistische wereldrevolutie tot doel hebben.

Adolf Hitler:17 miljoen doden

Nationaal-socialist Adolf Hitler, genaamd “De Leider” (zo werden ook Lenin, Stalin en Kim Il-Sung genoemd), had zijn ideeën naar eigen zeggen van Karl Marx, de oprichter van het socialisme, en betreurde het de “slag tegen rechts” (adel en rijke burgers) niet gevoerd te hebben. Goebbels noemde hem “de betere Lenin” en inderdaad organiseerde hij zijn staat naar Lenin´s voorschriften, inclusief de socialistische terreur tegen andersdenkenden. De NSDAP heette in de begintijd DAP (Duitse Arbeiders Partij) en begon als zuivere linkse beweging. Pas toen dit geen succes bleek te hebben, gaven de nazi´s zichzelf een nationaal verfje en vervingen het concept van de klassenheerschappij door de rassenheerschappij. Daardoor veroorzaakten ze vleugelstrijd binnen de socialistische linksen met de communisten, op grond waarvan na de oorlog Hitler en zijn nationale socialisten naar de vrijgekomen rechterkant gingen, hoewel de systemen bijna haarfijn op elkaar leken. Hitler werd destijds door veel linksen vereerd (veel mensen van de SPD en de KPD maakten de overstap). Tegenwoordig beperkt de verering zich tot de nationale socialisten binnen het linkse spectrum.

Mao Tse-toeng: 72 miljoen doden

Mao Zedong, genaamd “De Leider”, is de grootste massamoordenaar uit de geschiedenis. Door systematische marteling, wreedheid, hongersnood en moord van de Chinese boeren overtreft het aantal slachtoffers alles tot nu toe. Alleen al tussen de jaren 1958-1962 werden er ongeveer 45 miljoen boeren vermoord en uitgehongerd, een derde deel van alle huizen in China werd vernietigd. Arbeidskampen eisten nog meer slachtoffers. Het Maoïsme past de voorschriften van Lenin slechts aan de Chinese omstandigheden aan (weinig steden, meer plattelandsbevolking) en zette nieuwe maatstaven wat betreft “heropvoeding van de massa´s”. Mao vernietigde daarom systematisch en onherroepelijk de oeroude Chinese cultuur en verving deze door het socialisme. Mao werd vooral in de jaren-60 en de jaren-70 door ontelbare linksen in Europa en de VS vereerd (de “68´ers”) en vindt zelfs nu nog instemming onder linksen.

Ho Chi Minh: 1 miljoen doden

Ho Chi Minh was eerst verzetsstrijder en later staatshoofd van het toen communistische Vietnam. Als lid van de Comintern (de Derde Internationale) en student aan de Stalinschool in Moskou was hij een fervent aanhanger van de leninistisch-stalinistische doctrine, en bracht deze in zijn land consequent in de praktijk. Het resultaat van zijn cultuurrevolutie waren ongeveer 1 miljoen doden, die voor zijn rekening komen. Men kan deze massamoordenaar in ieder geval ten goede houden dat hij, anders dan normale socialistische leiders, niet in rijkdom zwolg, maar naast de regeringsgebouwen in een houten hut woonde. Dit hielp de slachtiffers van zijn politiek echter niet. Ho Chi Minh werd vooral in de jaren-60 en de jaren-70 door ontelbare linksen (later Groenen) vereerd, die leuzen zoals “Ho Ho Ho Chi Minh” riepen. Veel van hen bekleden nu belangrijke posities in ons land.

Pol Pot: 3 miljoen doden

Pol Pot (1928 – 1998), genaamd “De Leider”, was voorzitter van de Rode Khmer in Cambodja en geldt als een van de wreedste heersers aller tijden. Onder zijn heerschappij kwam het tot de meest perverse en (gerekend naar bevolkingsaantal) percentueel grootste mensenvernietiging in de geschiedenis. Om zijn communistische ideeën van een primitivistische boerenstaat om te zetten, moesten alle burgers onder bedreiging van de doodstraf binnen 48 uur de steden verlaten, wat van hen spooksteden maakte. De mensen moesten onder vreselijke omstandigheden dwangarbeid verrichten tot ze er dood bij neervielen, ze werden gemarteld, uitgehongerd of eenvoudig zomaar doodgeschoten. Iedereen, die niet op tijd op zijn werk kwam, werd als “volksverrader” geëxecuteerd. De mensen moesten zichzelf voeden met ratten. In het nieuwe socialistische “paradijs” waren ook intellectuelen ongewenst en werden geëxecuteerd; alleen al als je een bril droeg was je intellectueel. Slechts 50 artsen en 5000 leraren overleefden deze socialistische zuivering. De grote massa werd in heropvoedingskampen gestopt. Verder heerste er onder de Rode Khmer zo´n enorme paranoia, dat het willekeurig tot massale executies wegens “volksverraad” kwam. Pol Pot zelf werd in toenemende mate paranoïde en liet ook binnen de partij zuiveringsacties uitvoeren, alleen al wanneer iemand volgens hem gefaald had. Een aanvalsoorlog tegen het naburige Vietnam eiste nog meer burgerslachtoffers. Hoewel Pol Pot aan kwaadaardigheid, waanzin en moordlust nauwelijks overtroffen kan worden, werd hij door veel linksen, waaronder een groot aantal latere Groenen, als held van het socialisme vereerd en d.m.v. schenkingen en demonstraties in zijn handelen gesteund. De Groenen krijgen tegenwoordig vaak de bijnaam “Groene Khmer”.

Kim Il-Sung: 2 miljoen doden

Kim Il-Sung (1912 – 1994), genaamd “De Leider”, was een communistische dictator van Noord-Korea en een groot aanhanger van Marx/Lenin. Deze paste hij aan de Noord-Koreaanse omstandigheden aan en creëerde zodoende de Chuch´e-ideologie, een nationaal socialisme, dat de superioriteit van de Noord-Koreaanse cultuur predikt. Afgezien van de normale socialistische handelwijzen zoals de brutale vervolging en vernietiging van andersdenkenden, de indoctrinatie van de massa door heropvoedingskampen of geschiedvervalsing in de zin van de ideologie, verhinderen ontelbare stoorzenders het contact tot de buitenwereld via radio, televisie en internet; mobiele telefoons en buitenlandse gesprekken zijn verboden. In meerdere, regelmatig plaatsvindende zuiveringen werden sinds het begin van de jaren-50 tot diep in de jaren-90 massaal mensen vermoord. Nog ongeveer een miljoen slachtoffers veroorzaakte de socialist toen hij na een overstroming buitenlandse hulp afwees en zelf geen hulp organiseerde. Hongersnood op grond van gebrekkige verzorging eiste nog meer doden. Op dit moment worden er volgens de VN nog eens zes miljoen mensen door honger en gebrekkige geneeskundige verzorging bedreigd. In 2012 verklaarde Noord-Korea zichzelf tot atoommacht. Tegelijkertijd behoort Noord-Korea (na Saoedi-Arabië) tot de landen met de meest grove schendingen van de mensenrechten, wat gezien het politieke systeem geen verrassing is.

Mengistu Haile Mariam: 1 miljoen doden

Mengistu was een socialistische dictator van Ethiopië, die sinds 1977 zijn land terroriseerde, nadat hij zijn beide voorgangers liet vermoorden. Als voorzitter van de Marxistische Arbeiderspartij startte hij de periode van de “Rode Terreur”, een tien jaar durend slachtfeest, waarvan ongeveer een miljoen mensen het slachtoffer werden. Ze werden gemarteld, gedwongen onteigend of ze verdwenen zomaar. Dit alles werd gefinancierd door de Sovjet-Unie, de Oostbloklanden en Cuba om de “klasseloze maatschappij” in te voeren. Toen alle andersdenkenden waren uitgeroeid, riep het land zichzelf uit tot de Democratische Volksrepubliek Ethiopië, waarbij slechts één partij aan de verkiezingen mee mocht doen, namelijk die van hemzelf. Deze festiviteiten liet hij zich 250 miljoen dollar kosten, terwijl zijn volk verhongerde. In het nieuwe klasseloze paradijs werden daarna de boeren gedwongen elders gevestigd en werd de landbouw op socialistische leest geschoeid, wat leidde tot aanzienlijke verzorgingsproblemen en hongersnoden. De regelmatige opstanden liet hij bloedig neerslaan. Met de ineenstorting van de Sovjet-Unie vluchtte Mengistu naar Zimbabwe, waar hij nu nog asiel geniet en zich tot nu toe niet voor de rechter hoefde te verantwoorden. Een uitlevering van de in ballingschap veroordeelde wees o.a. Amnesty International af, omdat er geen eerlijk proces tegen de “slachter van Addis” te verwachten zou zijn.

Che Guevara: honderden doden

Ernesto Guevara de la Serna (1928 – 1967) heeft weliswaar voor socialistische verhoudingen relatief weinig mensen op zijn geweten, maar dit komt vermoedelijk eerder door de omstandigheid dat hij als tamelijk ondeskundig en dilettant is in te schalen en daardoor zijn eigen mensen regelmatig in het verderf stortte. Che Guevara was een dogmatische stalinist (pas na de dood van Stalin), gewetenloos, nukkig, autoritair, een avonturier, “volgezogen met apocalyptische doods- en geweldsfantasieën”. Hij liet honderden weerlozen vermoorden en hij moordde zelf. Bij executies keek hij genietend en een sigaar rokend toe. Ook de voor het socialisme typische werkkampen werden door hem op Cuba ingevoerd. Hij wilde graag “twee, drie, vele Vietnams” (bedoeld werd: “met hun aantal doden en vreselijke tragedies”). Tijdens de Cubacrisis in 1962 zou hij vreselijk graag de atoomraketten van Chroesjtsjov hebben afgevuurd, zodat de as voor zijn gastheren van het eiland “dient als fundament voor nieuwe samenlevingen”. En welke samenlevingsvorm regelmatig op miljoenen moorden wordt opgericht, is duidelijk. De sadistische bruut en moordenaar Che Guevara wordt tegenwoordig nog steeds door heel veel linksen als icoon van het socialisme en popster vereerd, die ongegeneerd trots met zijn afbeelding op hun T-shirts door de omgeving paraderen.

Robespierre: 200.000 doden

Maximilien de Robespierre (1758 – 1794) was verantwoordelijk voor de terreurheerschappij tijdens de Franse Revolutie. Weliswaar bestond in die tijd het socialisme nog niet in zijn gecodificeerde vorm (Karl Marx), wel echter de politieke ideeën die erbij passen. Zijn “partij” (destijds beweging), de Jakobijnen, beschouwden zichzelf als politieke linksen en staan ideologisch in directe lijn tot de massamoordenaars van de 20e eeuw. Terwijl het oorspronkelijke doel van de Franse Revolutie de afschaffing van de privileges van de adel was, wilden de Jakobijnen de (socialistische” gelijkschakeling van de mensen. Omdat deze, zoals bekend, niet zonder dwang plaatsvindt, werden voor dit doel tienduizenden door de guillotine vermoord. Men werd zelfs terechtgesteld wanneer men zich “alleen maar” neutraal gedroeg. Ondanks de landelijke massamoord op zijn landgenoten, beschouwde Robespierre zichzelf, wat typisch is voor linksen, als de goede:

“Terreur is niets anders dan directe, strenge, onbuigzame rechtvaardigheid; hij is dus uitvloeisel van de deugd”.

Ook de economie werd socialistisch gevormd door maximumprijzen op goederen te leggen en “maximale lonen” (loonsverhogingen) aan arbeiders te betalen, wat echter door de daaruit voortkomende inflatie in feite een loondaling was. Toen het schrikbewind zelfs niet stopte voor de eigen partij, sloeg de steun voor Robespierre om; uiteindelijk belandde hij zelf onder de guillotine.

Robespierre was de eerste, die de later als socialisme bekende ideeën in de praktijk toepaste en een voor de 18e eeuw vreselijk aantal slachtoffers maakte. De op de filosoof Rousseau gebaseerde wereldbeschouwing is nu nog de basis van alle linkse denken.

 ——————————————————————-

Nawoord van Michael Mannheimer:

De linksen van de wereld bejubelen tot op de dag van vandaag hun massamoordenaars

“Die Linke” bejubelt de ergste massamoordenaars van de geschiedenis nog steeds in haar logo. Haar voorzitter Lafontaine, voormalig SPD-voorzitter, stoort niets. De media vechten om interviews met hem en zijn SED-opvolgerpartij. Dat is de situatie hier en nu. In Duitsland, de DDR 2.0.

 

Linksen in de hele wereld beroepen zich tot op de dag van vandaag op hun voorbeelden, die in werkelijkheid de ergste slachters in de menselijke historie waren.

Bron:

http://michael-mannheimer.info/2012/07/28/linker-terrror-und-terrorverehrung-die-gefeierten-genozide-der-sozialisten-und-kommunisten/

Bron oorspronkelijk artikel:

http://www.marc-doll.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=64&Itemid=92

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

http://www.ejbron.wordpress.com/

Ik ben Jan en ik woon samen met Micky in Vogelenzang. Deze website gaat over de zaken die ons bezig houden in het leven zoals wonen, reizen, eten, natuur, opmerkelijke artikelen, youtube videos en sport. We houden werk gescheiden van prive, dus geen werk gerelateerde artikelen op deze website. Veel plezier en plaats gerust feedback onder de artikelen. Jan & Micky

2 Reacties

 • Jan

  Hallo Leo,

  Bedankt voor je reactie met uitgebreide motivatie. Als je het originele bericht leest zal je zien dat er wel degelijk over het geloof geschreven is, ik vond het prettig om dit bericht vooral over aardse schurken te laten gaan.

  Compleet is de lijst zeker niet en ik denk ook niet dat je een complete lijst kunt publiceren.
  Er hebben zoveel monsters op deze planeet rond gelopen dat één website te klein zal zijn om alle wreedheden te beschrijven.

  J

 • Leo

  Mooi opgesomd maar alles behalve een complete lijst, natuurlijk besef ik terdege dat het onmogelijk is om elke moordenaar in deze lijst op te nemen maar het moet me van het hart dat de grootste moordenaar aller tijden hier ontbreekt!
  HET GELOOF! een specifiek soort geloof aanwijzen is onnodig want elke soort van geloof heeft zo ongelofelijk wreed veel levens gekost dat waarschijnlijk het getal niet uit te spreken is zonder tussendoor enkele malen opnieuw zuurstof tot je te nemen.
  Zo zou ik willen voorstellen om deze lijst te herzien en opnieuw in te delen naar vormen van geloof, wie zou meer gedood en gemarteld hebben? moslims? christenen? boeddhisten?
  Onder het mom van liefde, normen waarden of welk ander verzinsel wat ze op dat moment goed uitkwam zijn de meest onmenselijke wreed heden uitgevoerd en waarschijnlijk wordt er op het moment dat u dit leest ergens op de wereld iemand gemarteld omdat volgens een 1 of ander geschrift niet juist gehandeld is.
  De combinatie van liefde en angst schijnt al duizenden nr 1 te staan in de lokale lijsten van hoe je een massa naar je hand kan zetten.
  god is liefde en als je het daar niet mee eens bent kom je in de hel.
  hij houdt van je.. maar o wee als je je daar niet in kan vinden.
  een liefdes verklaring direct gevolgd door een dreigement.
  mooie boel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Loading Facebook Comments ...